20 november is de internationale dag van de rechten van het kind. Maar wat weten we eigenlijk over kinderrechten? KIYO liet jong en oud(er) aan het woord!

 

In de volgende filmpjes laten we verschillende personen aan het woord rond drie rechten die we uit het Kinderrechtenverdrag haalden. Ze geven elk hun idee van het recht dat we hen voorschotelden.  

 

RECHT OP PRIVACY

 

Recht op privacy?

Ieder kind heeft recht op privacy. De overheid moet kinderen beschermen tegen inmenging in hun privé- en gezinsleven. 

Recht op privacy houdt verschillende dingen in. Ouders mogen bijvoorbeeld niet ongevraagd de post of het dagboek van hun kinderen lezen. Of ze kloppen eerst op de kamerdeur voordat ze binnenkomen. 
Het houdt ook in dat er niet zomaar een foto van een kind op een website of in een krant of tijdschrift mag geplaatst worden. Daarvoor moeten het kind en de ouders eerst hun toestemming voor geven. Ook mogen scholen bijvoorbeeld niet zomaar rapportcijfers doorgeven.

 

RECHT OP MENING

 

Recht op mening?

Ieder kind heeft het recht om zijn mening te geven over zaken die hem of haar aangaan. Die mening moet bovendien serieus genomen worden.

Het moet met andere woorden mogelijk zijn voor kinderen en jongeren om inspraak en invloed te hebben. Om mee te praten, mee te denken en mee te doen. Thuis, op school en in de wijk. Maar ook in juridische procedures als die er zijn.

 

RECHT OP VRIJE TIJD, SPEL EN RECREATIE

 

Recht op vrije tijd, spel en recreatie?

Kinderen hebben recht op vrije tijd, recht op spelen en recht op meedoen aan culturele of artistieke activiteiten.

Spelen, sporten en creatieve activiteiten zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Alle kinderen moeten daarom de tijd en de ruimte krijgen om te spelen. De overheid moet ervoor zorgen dat ieder kind hierin gelijke kansen heeft en ze moet ook recreatieve en artistieke en culturele voorzieningen bevorderen. Er moeten bijvoorbeeld voldoende veilige speelplekken zijn in de wijk of buurt en er moet een ruim aanbod zijn.

 

En jij, wat weet jij over kinderrechten?

 

Meer weten over kinderrechten? Dat kan hier.

Bekijk hieronder de drie filmpjes in één lange versie: