Budafabriek
Dam 2, 8500 Kortrijk

Op dinsdag 26 maart vond de eerste sessie plaats van het traject 'Jong Kortrijk Spreekt' met leerlingen van Campus Drie Hofsteden. Dit leverde al heel wat ideeën op voor de stad Kortrijk! Op 10 mei zullen onder andere deze leerlingen nieuwe aanbevelingen voor de stad formuleren op een feestelijk evenement, georganiseerd door Plan International, KIYO en de Kinderrechtencoalitie.

Beschrijving

Op 10 mei presenteren 100 jongeren hun lokaal ‘alternatief rapport’ over het Kortrijks jeugdbeleid aan een politici, stadsdiensten en collega-leerlingen. Dit burgerkabinet 'Jong Kortrijk spreekt' is het sluitstuk van een maandenlang participatief traject met Kortrijkse scholen. Naast verschillenden inspraakinitiatieven werkt de school Athena 3 Hofsteden al sinds 2017 mee aan het project 'School for Rights', begeleid door KIYO. Met workshops, vormingen op maat, … werden leerkrachten en directie begeleid tot een school waar kinderrechten centraal staan in de dagelijkse schoolcultuur.

KIYO is lid van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen. De 25 lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie schreven samen een alternatief rapport over de naleving van de kinderrechten in Vlaanderen en België. In juni vorig jaar werd dit alternatief rapport gepresenteerd aan het VN Comité voor de Rechten van het Kind in Genève. Ook de Stad Kortrijk deed al verschillende bevragingen in functie van het nieuwe bestuursakkoord en het actieplan kind- en jongerenvriendelijke stad.

Als feestelijk slotmoment van deze participatieve processen slaan Plan International, KIYO en de Kinderrechtencoalitie nu de handen in elkaar met Stad Kortrijk om de stem van Kortrijkse jongeren te laten horen over hun stad.

De leerlingen van Athena 3 Hofsteden zullen op 10 mei als gastheren en -vrouwen optreden. In drie voorafgaande sessies vergeleken zij als rasechte ngo’s het Kortrijkse kind- en jongerenbeleid met hun eigen beleving van de stad. Samen met leerlingen uit andere Kortrijkse scholen gaan ze op 10 mei op zoek naar concrete verbetervoorstellen en aanbevelingen voor de vijf prioritaire thema’s die ze naar voor schuiven.

Na de middag gaan twee jongeren uit elke themagroep in gesprek met Kortrijkse schepenen. Op het einde van de middag mikken we op concrete voorstellen waar we samen werk van maken.

De andere leerlingen, het schoolteam en externe genodigden zijn welkom voor het publiek debat in de namiddag, vanaf 14u in de Budafabriek. De deuren openen om 13h30.

 

Praktisch

Vrijdag 10 mei 2019
13u30 - 16u00

Budafabriek
Dam 2
8500 Kortrijk

 

Inschrijven

De inschrijving is volledig gratis en kan via deze link: Registreren

 

Tot dan!