Het project ‘Action4Rights’ wil solidair wereldburgerschap bij leerlingen bevorderen door de jongeren zelf acties te laten ondernemen in functie van een positieve verandering op school en in de samenleving. We doen dit samen met Karama Solidarity, onze partnerorganisatie. We zetten jongeren aan om sociale acties te ondernemen om zo zelf als actor op te treden van verandering in de eigen leefomgeving en zo het recht op participatie helemaal waar te maken.  Dit gebeurt vanuit het besef dat jongeren de middelen in handen hebben om te participeren aan de samenleving ten gunste van een solidaire wereld. Jongeren willen hun stem laten horen en opkomen tegen sociaal onrecht, maar weten niet goed op welke manier ze dit kunnen doen. Met 'Action4Rights' reiken we een oplossing aan voor dit probleem.

Doelstellingen:

  • Jongeren sensibiliseren over hun rechten en hoe ze voor hun rechten en die van anderen kunnen opkomen.
  • Jongeren bewust maken van de impact die ze kunnen hebben in de samenleving, via het opzetten van (lokale) solidaire acties.
  • Het gevoel van jongeren bevorderen van aansluiting te hebben bij de samenleving, gebaseerd op gedeelde waarden.
  • Het delen van innovatieve oplossingen voor sociale problemen, via gemeenschappelijke acties, ondernomen door jongeren.
  • Jongeren projectmanagementvaardigheden aanleren, in functie van de organisatie van sociale projecten.