Met Afractie werd op 13 maart voor een eerste keer het 4de-pijlertraject dat wordt aangeboden door KIYO volledig afgerond.

Vorige week werd voor een eerste keer het 4de-pijlertraject dat door KIYO wordt aangeboden volledig afgerond. Afractie, een vzw die zich inzet voor Senegalese straatkinderen en specifiek voor Talibé-kinderen, heeft gedurende één jaar verschillende sessies doorlopen met als doel kinderrechten nog beter te integreren in het werk dat zij doen. Het resulteerde in een interessante uitwisseling voor beide organisaties, met nieuwe inzichten en stof tot nadenken.

Bedankt, Afractie, die we nog heel veel succes wensen bij hun waardevolle projecten!