België zet zich in om kinderen te beschermen in conflictsituaties

Samen met haar Congolese partner zet KIYO zich in voor de rechten van kinderen in conflictsituaties. Dit in een context waar het aantal gekende rechtenschendingen alsmaar blijft toenemen. Als gevolg hiervan roept België nu ook op om binnen de VN Veiligheidsraad meer aandacht te hebben voor deze problematiek.

Candelária Kinderrechtencampagne 2019

Op 23 juli werd de jaarlijkse kindermars tegen geweld gehouden in het centrum van Rio de Janeiro, als oproep om de stijgende geweldpleging tegen arme minderjarigen een halt toe te roepen.

Jong Kortrijk Spreekt

Op 10 mei 2019 kwamen een zestigtal jongeren uit Kortrijk samen om actiepunten te formuleren voor de stad Kortrijk, rond 5 verschillende thema’s. Dit evenement was het sluitstuk na een intensief participatietraject met een kerngroep leerlingen van campus Drie Hofsteden, in samenwerking met KIYO NGO, Plan International België en de Kinderrechtencoalitie.

Radiogolven voor kinderrechten

Elke week wordt in Bukavu, Uvira en Goma (DRC) het programma « Onderwijs voor iedereen » uitgezonden op de radio. Een programma gemaakt door jongeren met als doel de luisteraars te sensibiliseren over kinderrechten.