1. ontdek ons gratis educatief materiaal

Kinderen en jongeren moeten kunnen opkomen voor hun eigen rechten maar ook voor die van hun leeftijdsgenootjes overal ter wereld. Ontdek de verschillende educatieve pakketten om met jouw leerlingen rond kinderrechten te werken.

2. word een kinderrechtenschool!

Een Kinderrechtenschool is een school waar kinderen en jongeren zich bewust zijn van hun rechten en die van leeftijdsgenoten wereldwijd. De school geeft kinderrechten een plaats in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het schoolreglement, activiteiten... Jongeren die op de hoogte zijn van hun rechten, staan bewuster in het leven en beseffen dat ze actief kunnen participeren aan deze samenleving.

Om een Kinderrechtenschool te worden, werk je gedurende twee of drie jaar aan een kinderrechtenklimaat op school. We gaan op zoek aan welke rechten reeds wordt gewerkt, en welke andere stappen nog kunnen genomen worden. Je staat er niet alleen voor, want de Partners voor Kinderrechtenscholen, waar KIYO deel van uitmaakt, helpen en begeleiden je met workshops en vormingen op maat van de school. Scholen die het volledige traject doorlopen, kunnen zich het label van Kinderrechtenschool aanmeten.

Meer weten? Klik hier

3. actief burgerschap bij jongeren stimuleren

Jongeren kampen vaak met een complexe zoektocht naar hun identiteit en betekenis in het leven. Voor sommigen is het geen evidentie om een plaats te vinden in de samenleving en op een betekenisvolle manier een toekomst uit te bouwen. Veel jongeren met een migratie- en/of islamachtergrond groeien op tussen twee werelden en geven aan noch tot de ene en noch tot de andere wereld te behoren. Problemen van discriminatie en sociale uitsluiting bemoeilijken een vlotte integratie in de maatschappij.

Met dit project willen we jongeren van verschillende achtergronden perspectieven bieden. Zo verhogen we de kansen van deze jongeren op een geslaagde integratie in de Belgische samenleving.

Samen met Karama Solidarity willen we jongeren in de eerste plaats op de hoogte brengen van hun rechten, zoals die vervat zijn in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. We leggen deze rechten in verband met de rechten in de islam zodat hun recht op identiteit, cultuur en religie betekenis krijgen. We bezoeken met deze jongeren verder sociale organisaties in België, zodat ze zien hoe in onze samenleving sociaal onrecht kan bestreden worden. Tot slot zetten we de jongeren aan om zelf actie te ondernemen en hiermee naar buiten te treden. Zo wordt hun recht op participatie geen dode letter!

4. organiseer een actie!

Maak als school een krachtig statement en organiseer met je klas of je school een leuke actie om zo de strijd voor de rechten van het kind mee aan te gaan. Welk signaal is immers krachtiger dan kinderen en jongeren die samen opkomen voor de rechten van hun leeftijdsgenootjes? 

Hier alvast wat inspiratie:

Sponsortocht | Kerstmarkt | Tentoonstelling en veiling van eigen kunst | Rozenverkoop op Valentijn | Schoolfuif | Rommelmarkt | Benefietconcert | Soep- of chocomelkverkoop tijdens de koude maanden | Quiz | Kerstkaartjes maken en verkopen | …

Laat zeker weten hoe KIYO jullie actie kan ondersteunen via info@kiyo-ngo.be. Zo worden we altijd graag uitgenodigd om kinderrechtensessies te geven op jullie school.