Elke week wordt in Bukavu, Uvira en Goma (DRC) het programma « Onderwijs voor iedereen » uitgezonden op de radio. Een programma gemaakt door jongeren met als doel de luisteraars te sensibiliseren over kinderrechten.

Hoewel de DRC het Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft geratificeerd in 1990, blijven bijzonder veel kinderen slachtoffer van kinderrechtenschendingen. Ze worden economisch uitgebuit, zijn uitgesloten uit het onderwijssysteem, zijn niet ingeschreven bij de staat of zijn slachtoffer van fysiek of mentaal geweld. Om deze rechtenschendingen tegen te gaan, maken jongeren met de hulp van partnerorganisatie OCET radiouitzendingen voor kinderen en jongeren.

Elke week komen de jonge reporters samen met de leden van het kinderparlement om het onderwerp van de uitzending te bepalen. Op de dag van de uitzending nodigen ze andere kinderen uit in de studio, of maatschappelijke figuren om het gekozen onderwerp te bespreken. Na het debat kunnen de luisteraars, jong of minder jong, bellen om hun vragen te stellen, hun mening te geven of te getuigen.

Dankzij deze uitzendingen wordt niet enkel de gemeenschap gesensibiliseerd, maar er werden tussen november en december 2018 ook meer dan 35 meldingen gemaakt bij de juridische dienst van OCET over kinderrechtenschendingen. Hierdoor ontvingen de melders de juiste hulp om verdere stappen te ondernemen.

KIYO ondersteunt OCET sinds 2017 in dit project. Samen met haar partners werkt KIYO elke dag om jongeren te versterken zodat ze gehoord worden en zelf hun rechten kunnen claimen.