KIYO werkt in al haar partnerlanden aan de empowerment van kinderen en jongeren, zodat zij zelf in staat zijn een verandering te creëren. In Burundi werken we hiervoor onder andere samen met onze partner APRODEM, met wie we in verschillende scholen ‘clubs scolaires’ oprichten. Deze clubs helpen om kinderrechten centraal te stellen in de schoolcontext, en zijn daarom heel inspirerend voor het partnerschap voor kinderrechtenscholen en de scholen die begeleid worden.

KIYO werkt in al haar partnerlanden aan de empowerment van kinderen en jongeren, zodat zij zelf in staat zijn een verandering te creëren. In Burundi werken we hiervoor onder andere samen met onze partner APRODEM.

In de nasleep van de burgeroorlog (1993-2005) kende Burundi een heel hoog armoedecijfer, wat ook een ernstige hongersnood veroorzaakte. Armoede op het platteland drijft ook vandaag nog heel wat kinderen en jongeren ertoe werk te zoeken en geld te verdienen, in plaats van naar school te gaan, om zo in de basisbehoeften van het gezin te voorzien. Dit is een van de redenen waarom zo weinig kinderen en jongeren naar school gaan, ondanks het feit dat het schoolgeld gratis is, en waarom zoveel kinderen en jongeren blootgesteld worden aan misbruiken zoals uitbuiting.

Verder blijft ook het percentage meisjes dat hun studie afrondt in Burundi heel laag. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat meisjes op heel vroege leeftijd ongewenst zwanger worden, omdat er zo weinig gesensibiliseerd wordt rond seksuele opvoeding en reproductieve gezondheid. Ten gevolge hiervan verandert het leven van een studente heel drastisch wanneer ze ontdekt dat ze zwanger is, en hierin niet ondersteund wordt, waardoor ze stopt met school. Bovendien is het eigen aan de Burundese cultuur dat meisjes tot een huwelijk gedwongen worden voor een aanzienlijke bruidsschat.

In deze context komt KIYO samen met APRODEM op voor de rechten van jongeren, door hen een stem te geven en met hen veranderingsprocessen in gang te zetten. In Kayanza werken we samen met APRODEM aan een project dat kinderrechten centraal stelt in de schoolcontext. Daarvoor werkt APRODEM strategieën en activiteiten uit die kinderen en jongeren beschermen tegen misbruik en discriminatie en die hen de kans geven hun rechten op te eisen.

Eén van deze activiteiten is het oprichten van ‘clubs scolaires’ –jongerenclubs- begeleidt door een vrijwillige leerkracht. Deze clubs werken aan de participatie van jongeren. De jongeren kiezen zelf een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester,… en samen bepalen zij de verschillende activiteiten die ze willen uitvoeren en thema’s waarrond ze willen werken in de schoolcontext. Een van de clubs focust zo op de thema’s solidariteit, vrede en liefdadigheid. De voorzitter gaf aan dat er verschillende conflicten waren tussen de leerlingen, en dat hun ‘club scolaire’ zich richtte op conflictbemiddeling, waarna het aantal conflicten op school gevoelig verminderde. Verder werkten ze ook specifiek aan het vroegtijdig schoolverlaten van leerlingen. Een ander club scolaire zet volgende pijlers voorop: bevordering van vrede en bescherming van kinderen en bestrijden van onrecht op school en thuis. Deze club voerde een sketch uit op school rond gendergerelateerd geweld, waarbij een jongen tegen een meisje aangaf dat een kind niet van hem is, en haar vader haar wilde straffen. Na zulke sketches volgt steeds een discussie met de jongeren, en wordt ook de gemeenschap (andere leerkrachten, ouders,…) betrokken. Nog andere clubs werken radio-uitzendingen uit rond verschillende thema’s.

Er zijn wel wat parallellen te trekken tussen een leerlingenraad zoals we die in België kennen en de ‘clubs scolaires’. We zijn van mening dat veel scholen in België zeker kunnen leren van deze clubs scolaires: de hoge graad van autonomie van deze jongerenclubs, de creativiteit die aan de dag wordt gelegd om thema’s bespreekbaar te maken en de link die gemaakt wordt met de brede gemeenschap.

http://kinderrechtenschool.be/news/nieuws-uit-de-burundese-scholen