Meer inzetten op kinderrechten binnen jouw organisatie? Dat kan met onze Start-up kit!
Zet je 4de Pijler zich in voor kinderen in het Zuiden? En wil je graag kinderrechten meer integreren in de dagelijkse werking van jouw organisatie? Dan ondersteunt KIYO jou en je organisatie graag in deze zoektocht.

 

Individueel begeleidingstraject “Werken met kinderen binnen je project”

KIYO biedt 4de Pijlers een individueel begeleidingstraject aan, waarbij je organisatie stapsgewijs begeleid wordt in het versterken van kinderrechten binnen je werking. Het traject bestaat uit een 4-tal werkmomenten gespreid over meerdere maanden, waarbij de medewerkers van KIYO je team coachen.

Drie 4de Pijlerorganisaties met activiteiten in Senegal, Peru en Bangladesh, volgden dit jaar al een succesvol begeleidingstraject samen met KIYO. Lees hier de ervaringen van vzw Afractie uit Mechelen:

“KIYO leerde ons om bij alle beslissingen of acties die we met de teams in Senegal namen of opzetten steeds de oefening te maken om te vertrekken vanuit de rechten van het kind. Was wat we wilden wel echt in het belang van het kind? Hadden we het gevraagd aan hen? Wat vonden ze er zelf van? Wat wilden ze zelf? Als er één ding is wat we geleerd hebben in dit traject, is het dat wel: vraag je steeds af wat het kind wil en hoe het kind er tegenover staat.

KIYO gaf ons de gelegenheid om een traject te lopen dat ons bewust liet nadenken over onze aanpak vanuit een constructief-kritische, waarderende houding. Ze zorgden voor reflectie en kennisdeling, maar gaven ons ook energie om er verder mee aan de slag te gaan”

 

Start-up kit rond de 4 principes van het kinderrechtenverdrag

Geen ruimte voor een individueel traject? KIYO heeft ook een handleiding uitgewerkt, gebaseerd op de principes van het kinderrechtenverdrag, waarin heel wat ‘good practices’ aan bod komen.  Deze Start-up kit is georganiseerd rond de vier principes van het kinderrechtenverdrag:  het belang van het kind, non-discriminatie, participatie en het recht op leven, overleven & ontwikkeling. 

Wat houdt dit pakket juist in?

  • Introductie over het kinderrechtenverdrag en de rechtenbenadering
  • Auto-evaluatie tool om op zoek te gaan naar aandachtspunten voor de integratie van kinderrechten binnen je eigen organisatie
  • Verdiepende hoofdstukken per principe van het kinderrechtenverdrag

Binnen je organisatie kan je met behulp van de handleiding bijvoorbeeld nadenken over de volgende vragen. Hoe het recht op bescherming en ontwikkeling van kinderen te versterken binnen je organisatie? Hoe jongerenparticipatie te stimuleren binnen je organisatie?

Hoe non-discriminatie structureel te verankeren binnen je organisatie?

 

Ben je geïnteresseerd in het individueel begeleidingstraject? Neem dan contact op met sandra.bootsma@kiyo-ngo.be  of info@4depijler.be.

De Start-up kit bestaat in het Nederlands, Frans en Engels en is te vinden op de website van het 4de pijlersteunpunt (https://4depijler.be/handboek/kinderrechten) én op de website van KIYO (https://www.kiyo-ngo.be/en/educational-packages).