Sociale inclusie betekent volwaardig deel uitmaken van een gemeenschap. Mensen hebben waardevolle persoonlijke en sociale netwerken nodig in een maatschappij.

 

Jongeren kampen vaak met een complexe zoektocht naar hun identiteit en betekenis in het leven. Voor sommigen is het geen evidentie om een plaats te vinden in de samenleving en op een betekenisvolle manier een toekomst uit te bouwen.

Er leven in elke samenleving jammer genoeg heel wat vooroordelen die in de media al te vaak worden uitvergroot. Indien men de moeite zou doen om de ‘ander’ te leren kennen, zouden heel wat vooroordelen kunnen ontkracht worden en zou er wederzijds begrip in de plaats kunnen komen.

Inclusie betekent dat ook  de noden van mensen die anders zijn gehoor vinden, leren op de gewone school, een thuis in de lokale wijk, lid zijn van de club in de wijk of de stad. Het betekent een leven van kwaliteit zoals iedereen dat voor zichzelf wil.