sustainable development goals

Investeren in de rechten van kinderen, als actoren die verandering teweeg kunnen brengen, is een gezonde manier om aan de toekomst te werken. In 2030 zullen we allemaal verantwoording moeten afleggen over de gemaakte beloften. Ontwikkelingssamenwerking die geen aandacht heeft voor de specifieke situatie van kinderen en hun rechten en de wijze waarop deze geraakt worden door ontwikkelingsprogramma’s, heeft geen oog voor de toekomst van samenlevingen en landen en kan dan ook nooit duurzaam noch effectief zijn.

politiek en ethisch

Kinderen en jongeren zijn de belangrijkste slachtoffers van de armoede in de wereld. Meer dan een half miljard kinderen moet zich weten te redden met minder dan één euro per dag. Armoede heeft zware gevolgen voor kinderen. De ontberingen veroorzaken onherstelbare schade aan de cognitieve en lichamelijke ontwikkeling van zuigelingen en jonge kinderen. Behalve het feit dat kinderen het zwaarst worden getroffen door armoede, zijn ze de belangrijkste schakel in de overdracht van armoede, waardoor de toekomstige generaties in een vicieuze cirkel terechtkomen.

juridisch

Een belangrijke basis voor een kinderrechtenbenadering binnen ontwikkelingssamenwerking is het Kinderrechtenverdrag. Het is niet mogelijk om de SDG’s te realiseren zonder extra aandacht voor kinderen en hun rechten, op grond van het Kinderrechtenverdrag zijn staten ook verplicht om kinderrechten te realiseren.

Zo goed als alle landen ter wereld hebben het verdrag geratificeerd, enkel de Verenigde Staten deed dat (nog) niet. Deze quasi-universele ratificatie zorgt ervoor dat het Kinderrechtenverdrag wereldwijd bindend is en versterkt de gezamenlijke verplichting tot onderlinge solidariteit. Het Kinderrechtenverdrag roept daarnaast expliciet op tot internationale samenwerking.