Beurscafé, Beursschouwburg

Drie maanden voor de verkiezingen, vraagt 11.11.11 duidelijkheid van de kopstukken van de Vlaamse jongerenpartijen. Willen ze werk maken van een rechtvaardig klimaatbeleid met aandacht voor de getroffenen wereldwijd, een positieve agenda rond migratie, de schouders zetten onder de aanpak van mondiale ongelijkheid en een solidair buitenlands beleid met mensenrechten als kompas?

Inschrijven via https://www.11.be/jongewolven