Onderwijscentrum Brussel
Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Voormiddag Secundair Onderwijs: 13u-15u.

  • Welkom + voorstellen Kleur Bekennen + voorstellen wereldburgerschap op Klascement & KRUIT + voorstellen digitaal omgevingsboek.
  • Voorstellen methodiek metroplan Kleur Bekennen + inleidend woordje gemeenteraadsverkiezingen
  • Voorstellen spelmethodiek en Project Debattle
  • Voorstellen spelmethodiek Democracity 

 Namiddag Basisonderwijs: 15u30-17u.

  • Welkom + voorstellen Kleur Bekennen + voorstellen wereldburgerschap op Klascement & KRUIT + voorstellen digitaal omgevingsboek.
  • Voorstellen metroplan KLB + inleidend woordje gemeenteraadsverkiezingen
  • Voorstellen methodiek Democracity + Terra Nova

Inschrijvingen: 

ellen.braet@vgc.be of via https://goo.gl/forms/NyL7WHStOLtATYk63