Samen met haar Congolese partner zet KIYO zich in voor de rechten van kinderen in conflictsituaties. Dit in een context waar het aantal gekende rechtenschendingen alsmaar blijft toenemen. Als gevolg hiervan roept België nu ook op om binnen de VN Veiligheidsraad meer aandacht te hebben voor deze problematiek.

België is voorzitter van de werkgroep Kinderen en gewapende conflicten binnen de veiligheidsraad van de VN. Hoewel de afgelopen 100 jaar bijzonder veel werk verricht werd om kinderen te beschermen in oorlogs- en conflictsituaties, blijft het aantal gerapporteerde schendingen van kinderrechten enkel toenemen. De komende maanden zal België de onderhandelingen binnen de werkgroep leiden, waarbij de strijd tegen straffeloosheid centraal zal staan.

"Kinderen worden nog steeds gerekruteerd door de strijdkrachten, worden vaak van hun familie gescheiden, uit hun huizen verdreven, vermoord, seksueel misbruikt of uitgebuit. Het is niet voldoende dat we ons best doen om de oorlog tegen kinderen te stoppen. We moeten doen wat noodzakelijk is," zei vicepremier Alexander De Croo onlangs naar aanleiding van de 100e verjaardag van Save the Children.

Dat is exact waar KIYO ook op inzet samen met partner AVREO in Noord- en Zuid-Kivu (DRC). Veel kinderen in deze regio worden slachtoffer van uitbuiting door gewapende groeperingen en seksueel misbruik. Enerzijds werken we aan preventie en bescherming van kinderen tegen deze risico’s. We sensibiliseren de families en lokale gemeenschappen en versterken hun capaciteiten om zelf die beschermende rol op te nemen. Anderzijds begeleiden we kinderen uit gewapende groeperingen of niet begeleide minderjarige vluchtelingen om te re-integreren in de maatschappij. We bieden psychosociale hulp en ondersteunen hen in de toenadering naar hun familie.

In de eerste helft van 2019 zorgde AVREO ervoor dat 140 kinderen uit een situatie van uitbuiting en/of misbruik zijn ontsnapt en terug verzoend zijn met hun familie.