KIYO werkt aan het realiseren van de vier basisprincipes van het verdrag voor de rechten van het kind (ivrk).

 

4 basisprincipes van de rechten van het kind

 

 

Participatie

Recht op (over)leven & ontwikkeling

Belang van het kind

Non-discriminatie

 

 

Om deze doelen te verwezenlijken, bestaan de activiteiten van KIYO voornamelijk uit vijf onderdelen

 

 

Voorziening & Directe ondersteuning

Voorzien in basisbehoeften (zoals onderdak en onderwijs) en bieden van psychosociale en juridische ondersteuning

Capaciteiten versterking

Via trainingen en    technische assistentie de gemeenschap en overheden in staat stellen de kinderrechten toe te passen.

Beleids- beïnvloeding

Overheden en beleidsmakers op hun plichten wijzen zodat ze rekening houden met de kinderrechten in hun beleid.

Sensibilisering

Via educatie en    campagnes de samenleving bewust maken van het belang van kinderrechten.

Empowerment

Kinderen informeren en hun competenties ontwikkelen zodat ze het heft in eigen handen kunnen nemen.

ONZE PARTNERS

 

Om de impact en de duurzaamheid van de acties te vergroten kiest KIYO ervoor om voornamelijk met lokale partnerorganisaties samen te werken.