Flagey

VAN IEDEREEN. VOOR IEDEREEN. DOOR IEDEREEN

Het allereerste Belgische SDG-Forum vindt plaats op dinsdag 23 oktober 2018 in Flagey - Brussel.

Het wordt een dag waarin internationale sprekers, debat, interactieve sessies en informatiestands de deelnemers van het globale naar het lokale tot zelfs het heel persoonlijke niveau leiden.

De rode draad bij dit alles luidt ‘SDG’s: van iedereen, voor iedereen en door iedereen’.

Van iedereen

Op 25 september 2015 ondertekenden alle 193 VN-lidstatenin naam van hun bevolking, een nieuwe agenda met horizon 2030. Deze bevat zeventien doelstellingen - de Sustainable Development Goals of SDG's - om onze wereld weer op het pad van duurzame ontwikkeling te brengen.

Voor iedereen

De SDG's willen de belangrijkste, globale uitdagingen op economisch, sociaal én ecologisch vlak aanpakken. Ze benadrukken daarbij zeer sterk het principe dat niemand achterblijft. Als de doelstellingen niet gerealiseerd worden, gaat dat ten koste van de planeet, van onszelf en vooral van de generaties na ons.

Door iedereen

De SDG's zijn vooral een wij-verhaal. Elk individu, elk bedrijf, elke organisatie, elke overheid op welk niveau dan ook, heeft iets bij te dragen en doet dit liefst samen. De SDG's breken met het hokjesdenken en leiden idealiter tot onverwachte partnerships om gemeenschappelijke bekommernissen uit de wereld te helpen.

HET PROGRAMMA

Het plenaire ochtendprogramma biedt keynotes, de primeur van de SDG-Barometer en debat. Er is simultaanvertaling voorzien naar het Nederlands en het Frans.

Het namiddagprogramma telt liefst zeventien parallelsessies, verdeeld over twee ‘slots’. Op de programmapagina bezorgen we u meer details.

DEELNEMEN

Deelname is kosteloos. Bevestig nu uw aanwezigheid. Om een optimale zaalindeling mogelijk te maken, moet u zich afzonderlijk registreren voor:

  • het ochtendprogramma
  • de lunch
  • één sessie naar keuze uit het eerste namiddagslot (sessies 1 tot 9)
  • één sessie naar keuze uit het tweede namiddagslot (sessie 10 tot 17).
  • de avondreceptie

DE SDG-BINGO

Het programma biedt tot slot ruim gelegenheid tot netwerken, praten en, wie weet, samen SDG-plannen smeden.

Om dat aspect van het SDG-Forum te stimuleren, kunt u doorheen de dag de SDG-bingo spelen. Hoe dat in zijn werk gaat (en wat eraan vasthangt voor de winnaar(s)), verneemt u bij de start van het Forum.

Maar alvast dit: bring your own lanyard!