KIYO-team / our staff members

Iris Bogaerts

Algemeen Directeur

Sinds 2012 neemt Iris de algemene, de operationele, de strategische en de HR-coördinatie op zich. Iris heeft verschillende jaren ervaring in de privésector en werkte een jaar als vrijwilliger met vluchtelingen jongeren in Ecuador. KIYO is voor haar de ideale uitdaging om te kunnen bouwen aan een kwaliteitsvolle en professionele organisatie en zich in te zetten voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen en een verdraagzame wereld.

Magali Guyaut

Financieel Directeur en Programmabeheerder Marokko

Sinds 2010 deed Magali de boekhouding en financieel beheer voor KIYO. In 2013 vervoegde zij het team en is sindsdien zowel financieel directeur als beheerder van de Zuidprogramma’s.

Mélodie Arts

Program Manager

Nadat Mélodie ervaring heeft opgedaan bij de Verenigde Naties ter bevordering van sport als hulpmiddel voor ontwikkeling en vrede, heeft ze internationale ontwikkelingsprogramma’s geleid in Azië en het Midden-Oosten bij de NGO Right to Play. In 2017 startte ze bij KIYO als beheerder van de programma’s in België, Filipijnen, Brazilië, DRC en Burundi. Zij is daarnaast ook verantwoordelijk voor communicatie.

Michiel De Baere

Project Officer Belgium

Sinds oktober 2015 werkt Michiel De Baere als educatief medewerker bij KIYO. Eerder was hij actief als lector in de Arteveldehogeschool en protection officer bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. Michiel voert verschillende projecten uit, waarmee we jongeren en volwassenen sensibiliseren over de schending van kinderrechten in de wereld en jongeren versterken om voor hun rechten op te komen.

Nathalie Van Audenhove

Nathalie Van Audenhove
Administratief Medewerker

Na 13 jaar ervaring in commerciële functies in de privésector, heeft Nathalie haar hart gevolgd en de overstap gemaakt naar de non-profit sector.
Tijdens haar opleiding, Bachelor Lerarenopleiding – Kleuteronderwijs, droomde zij ervan iets te kunnen betekenen voor de kinderen in het Zuiden.
In 2012 kreeg zij de kans om voor het eerst te proeven van het vrijwilligerswerk en sinds 2013 zelf een kleinschalige vzw te leiden die zich inzet voor het kleuteronderwijs in Togo.
Nathalie integreert sinds 2017 haar commerciële- en mensenkennis, toewijding en organisatievermogen in de dagelijkse administratie en ondersteuning van de Algemeen Directeur, Programma Manager en Financieel Directeur van KIYO.

Arno Deheegher

Communicatiemedewerker

Arno is de nieuwste medewerker van KIYO, in 2017 vervoegde hij het team. Met zijn achtergrond in (digitale) marketing zal hij de communicatie van KIYO voor zijn rekening nemen.

Jan Daniëls

Programmafacilitator Brazilië

Jan Daniels woont bijna twintig jaar in Brazilië, is er getrouwd en werkt er samen met de meest kwetsbare kinderen in de samenleving. Hij heeft projecten lopen met straatkinderen, kinderen in conflict met de wet en kinderen die opgroeien op de vuilnisbelt Jardim Gramacho in Rio de Janeiro.

Céline Baes

Programmafacilitator DR Congo & Burundi

Céline werkt als programmafacilitator in DR Congo & Burundi. Ze woont in Bujumbura en voert verschillende missies uit in Burundi en het oosten van DR Congo om de projecten op te volgen. Ze doet dit al 6 jaar, waarvan 5 als facilitator om de samenwerking tussen DR Congo en Burundi ivm ontwikkeling te coördineren.

Roger Camps

Programmafacilitator Filipijnen

De strijd tegen dictator Marcos bracht Roger half jaren ’80 bij het Steunfonds Filipijnen Overpelt. Na een zestal jaren als industrieel ingenieur begon Roger, na enkele inleefreizen, te werken bij Solidagro voor een rechtvaardig en menswaardig bestaan van het Filipijnse volk. Voedselzekerheid en aangepaste technologie in rurale gebieden waren lang zijn werkterrein. Sinds november 2014 zet hij zich in voor de rechten van Filipijnse straatkinderen, kinderen in conflict met de wet en kinderen in risicosituaties.

Sandra Bootsma

Child Rights Officer

Sandra heeft meer dan twintig jaar ervaring in internationale solidariteit. Ze heeft gewerkt in landen als Burkina Faso, Benin, DR Congo en Rwanda aan projecten binnen de landbouw-, onderwijs-, en jeugdsector. Zij is sinds mei 2018 werkzaam bij KIYO als Child Rights Officer en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een aantal kinderrechtenprojecten waaronder research, sensibilisering, beleidsbeïnvloeding, kennismanagement en trajectbegeleiding van actoren in ontwikkelingssamenwerking. 

Fanny Polet

Coördinator van het gezamenlijke programma met G3W-M3M en Solidagro

Nadat Fanny 10 jaar heeft gewerkt als partnermanager bij NGO G3W-M3M, coördineert zij sinds mei 2017 het gezamenlijke programma (consortium) dat ons verbindt met G3W-M3M en Solidagro. Zij faciliteert de samenwerking tussen onze drie organisaties en biedt verschillende synergiemogelijkheden voor een nog grotere harmonisatie tussen de drie organisaties, omdat we samen sterker zijn!

VACATURES

 

 

Word vrijwilliger

We zijn ook steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee de strijd voor de kinderenrechten willen aangaan. Lees hier meer over hoe we samen in actie kunnen komen.