KIYO-team / our staff members

Mélodie Arts

Directrice

In 2017 startte Mélodie bij KIYO, nadat ze ervaring heeft opgedaan bij de Verenigde Naties ter bevordering van sport als hulpmiddel voor ontwikkeling en vrede, en internationale ontwikkelingsprogramma’s heeft geleid in Azië en het Midden-Oosten bij de NGO Right to Play. Nadat ze de verantwoordelijk was voor het beheren van de programma’s in België, Filipijnen, Brazilië, DRC en Burundi, nam ze de taak op zich om de organisatie te leiden. Door het bieden van strategy en change management zet ze zich in om een impactvolle en duurzame positieve bijdrage te leveren voor kinderen over de hele wereld.

Iris Bogaerts

Advisor

Iris is in 2012 begonnen bij KIYO als verantwoordelijke voor de algemene, de operationele, de strategische en de HR-coördinatie. Ze heeft verschillende jaren ervaring in de privésector en werkte een jaar als vrijwilliger met vluchtelingen jongeren in Ecuador. KIYO is voor haar de ideale uitdaging om te kunnen bouwen aan een kwaliteitsvolle en professionele organisatie en zich in te zetten voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen en een verdraagzame wereld.

Magali Guyaut

Financieel Directeur en Programmabeheerder Marokko

Sinds 2010 deed Magali de boekhouding en financieel beheer voor KIYO. In 2013 vervoegde zij het team en is sindsdien zowel financieel directeur als beheerder van de Zuidprogramma’s.

Michiel De Baere

Project Officer Belgium

Sinds oktober 2015 werkt Michiel De Baere als educatief medewerker bij KIYO. Eerder was hij actief als lector in de Arteveldehogeschool en protection officer bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. Michiel voert verschillende projecten uit, waarmee we jongeren en volwassenen sensibiliseren over de schending van kinderrechten in de wereld en jongeren versterken om voor hun rechten op te komen.

Sandra Bootsma

Child Rights Officer

Sandra heeft meer dan twintig jaar ervaring in internationale solidariteit. Ze heeft gewerkt in landen als Burkina Faso, Benin, DR Congo en Rwanda aan projecten binnen de landbouw-, onderwijs-, en jeugdsector. Zij is sinds mei 2018 werkzaam bij KIYO als Child Rights Officer en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een aantal kinderrechtenprojecten waaronder research, sensibilisering, beleidsbeïnvloeding, kennismanagement en trajectbegeleiding van actoren in ontwikkelingssamenwerking. 

Yousra Ben Alita

Accountant

Na ervaring te hebben opgedaan in verschillende sectoren en als laatste bij de dienst mobiliteit van Brussel, is Yousra enthousiast om te werken voor een organisatie als KIYO die kinderen centraal stelt in al haar acties. Als accountant zal zij KIYO's Financial Manager bijstaan.

Jan Daniëls

Programmafacilitator Brazilië

Jan Daniels woont bijna twintig jaar in Brazilië, is er getrouwd en werkt er samen met de meest kwetsbare kinderen in de samenleving. Hij heeft projecten lopen met straatkinderen, kinderen in conflict met de wet en kinderen die opgroeien op de vuilnisbelt Jardim Gramacho in Rio de Janeiro.

Céline Baes

Programmafacilitator DR Congo & Burundi

Céline werkt als programmafacilitator in DR Congo & Burundi. Ze woont in Bujumbura en voert verschillende missies uit in Burundi en het oosten van DR Congo om de projecten op te volgen. Ze doet dit al 6 jaar, waarvan 5 als facilitator om de samenwerking tussen DR Congo en Burundi ivm ontwikkeling te coördineren.

Roger Camps

Programmafacilitator Filipijnen

Na een carrière van zes jaar als industrieel ingenieur in België en na verschillende bezoeken aan de Filipijnen, ging Roger aan de slag in de ngo-sector in de Filipijnen. Jarenlang waren voedselzekerheid en aangepaste technologie zijn werkterrein en streefde hij mee naar een beter leven voor de Filipijnse bevolking. Sinds 2014 faciliteert hij het KIYO-programma in de Filipijnen, waarbij de focus ligt op het realiseren van de rechten van kinderen.

Fanny Polet

Coördinator van het gezamenlijke programma met Viva Salud en Solidagro

Nadat Fanny 10 jaar heeft gewerkt als partnermanager bij NGO Viva Salud, coördineert zij sinds mei 2017 het gezamenlijke programma (consortium) dat ons verbindt met Viva Salud en Solidagro. Zij faciliteert de samenwerking tussen onze drie organisaties en biedt verschillende synergiemogelijkheden voor een nog grotere harmonisatie tussen de drie organisaties, omdat we samen sterker zijn!