Context

De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van middenveldorganisatiedie:

  • Toezien op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) in België.
  • Actief bijdragen aan de promotie van de rechten van het kind.
  • Actief en constructief bijdragen tot de rapportage over de naleving en toepassing van het IVRK aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.
     

DOEL

Het netwerk KIRECO stuurt het kinderrechtenbeleid van de Belgische overheid via beleidsbeïnvloeding

Activiteiten 

  • Informatie en expertise in verband met de naleving en toepassing van het IVRK samenbrengen en verspreiden. 
  • Belangenbehartiging, lobbywerk, monitoring van het beleid en bekendmaken van de visie en aanbevelingen van de NGO's, de gemeenschappelijke standpunten  en het VN-Comité. Er wordt toezicht gehouden op wetswijzigingen die een impact kunnen hebben op kinderen en hun rechten en er wordt hierover advies meegegeven aan de beleidsmakers. Coördinatie en redactie van het alternatieve rapport voor België.