De drie organisaties zijn complementair op verschillende niveaus: we kunnen veel van elkaar leren!

Een groter Noordteam

Het nieuwe “Noordteam”, bestaande uit medewerkers van G3W, KIYO en Solidagro, kwam eind juni samen om mogelijke samenwerkingen te bespreken. We werken alle drie in België door het geven van vormingen, het organiseren van bewustmakingscampagnes en mobiliseren rond de thema’s die zo belangrijk zijn voor ons: vrede, nationale soevereiniteit, kinderrechten, gezond en duurzaam voedsel, een goede gezondheid voor iedereen, enz. Met deze samenwerking kunnen we nu onze visies samenleggen en onze impact vergroten. 

Onze rechtenbenadering

Het recht op gezondheid, de kinderrechten, het recht op voedsel: onze thema’s zijn verschillend, maar onze aanpak is dezelfde. De drie organisaties werken vanuit een rechtenbenadering. Dat wil zeggen dat we de lokale bevolking ondersteunen om hun noden om te zetten in concrete eisen en om individuele rechten uit te breiden naar collectieve rechten. We werken aan een staat die haar rol en verantwoordelijkheden actief opneemt. Empowerment en mobilisatie zijn de instrumenten om dat te bereiken.

Op 27 juni kwamen de 14 medewerkers van de drie organisaties die werken rond educatie, sensibilisering en bewegingsondersteuning voor het eerst samen. Door onze verschillende ervaringen en ideeën uit te wisselen, vonden we projecten en activiteiten om dit model te ondersteunen en bekender te maken.

Samen staan ​​we sterker!

We beginnen met het delen van onze gewoontes en vertrekken van de sterkes van elke organisatie. Elk is gespecialiseerd in een of ander onderwerp. Het is nu aan ons om hiermee zoveel mogelijk mensen te bereiken. We zullen ook gezamenlijke activiteiten organiseren om zo een groeiend publiek te bereiken en natuurlijk om deze rechtenbenadering zo wijd mogelijk te verspreiden.

Fanny Pollet - Programmacoördinator bij G3W, Solidagro en KIYO