Tijdens verschillende sessies doorheen het schooljaar werkten we aan draagvlakverbreding voor wereldburgerschapseducatie op school. We gebruikten hiervoor tal van educatieve methodieken, die de leerkrachten ook in hun eigen klaspraktijk kunnen aanwenden. We presenteerden verschillende educatieve materialen op maat gesneden voor het lesgeven in het BuSo-onderwijs. We ondersteunden de leerkrachten verder bij het uitwerken van een concreet actieplan op maat van hun school voor het nemen van initiatieven om een groter draagvlak voor wereldburgerschapseducatie te creëren op de school. 

Het eerste jaar mag een succes genoemd worden! Het traject werd door de leerkrachten als heel positief ervaren. Leerkrachten gaven aan dat een specifiek traject voor het BuSo tot nog toe ontbrak in het bestaande educatieve aanbod. Verder werd de uitwisseling tussen leerkrachten uit verschillende scholen van het BuSo heel erg gewaardeerd. De leerkrachten deden heel veel ideeën en inspiratie op en gaven elkaar tips over hoe bepaalde projecten of activiteiten op hun school aan te pakken. Het deed leerkrachten kennelijk goed om de gelegenheid en tijd te hebben om na te denken over waar ze met hun school op kort en lange termijn naartoe willen op vlak van wereldburgerschap. De leerkrachten gaven ook aan veel zin te hebben om –nu het traject er op zit- werk te maken van de verschillende geplande activiteiten. Zo zullen er werkgroepen opgericht worden, worden er communicatie-initiatieven genomen, worden nieuwe projecten voor de leerlingen uitgeschreven, en zullen meer en meer leerkrachten betrokken worden. Toch verbreedt het draagvlak voor wereldburgerschapseducatie niet zomaar, en blijft er veel werk aan de winkel! We blijven dit dan ook nauw opvolgen!

Ondertussen zijn er maar liefst 20 scholen ingeschreven om in 2017-2018 deel te nemen aan dit traject en zullen de sessies daarom op twee locaties doorgaan!  We kijken er alvast naar uit om ook met hen opnieuw intensief samen te werken om zo scholen op weg te zetten leerlingen te vormen tot wereldburgers!

Michiel de Baere, Educatief Medewerker bij KIYO